Neerslagmeter

DTN levert en installeert een neerslag(disdro)meter voor continue registratie van de hoeveelheid neerslag, inclusief de soort neerslag (regen, hagel, sneeuw of ijzel) in uw beheersgebied ter optimalisatie van uw peil- en rioolbeheer. Deze informatie wordt onder andere overzichtelijk gepresenteerd op neerslag.nl, zodat de coördinator op de hoogte is van de actuele weersinformatie in het beheersgebied.

In Nederland zijn er twee radarstations (in De Bilt en Den Helder) die neerslagradarbeelden leveren. Door ruwe radardata nauwkeurig op een kaart van Nederland weer te geven in een raster van 1 x 1 km (pixel) kan een goed overzicht per beheersgebied worden getoond. Per pixel wordt dan de actuele neerslaghoeveelheid weergegeven. Door de waarden van de pixels per tijdseenheid op te tellen ontstaan de cumulatieve neerslagbeelden per tijdsperiode. Aan de hand van de weersverwachtingen kan ook een verwachte cumulatieve neerslagsom voor de eerstvolgende uren per beheersgebied worden berekend.

Radarbeelden bevatten afwijkingen ten opzichte van de werkelijke meetwaarden in regenmeters. Daarom kalibreert DTN de verkregen radarbeelden aan de hand van continumetingen van enkele officiële KNMI-waarnemingsstations. De afstand tussen een KNMI-station en het beheersgebied is daarom mede bepalend voor de kwaliteit van de gekalibreerde neerslagsombeelden. Hoe meer regenmeters in een beheersgebied, hoe beter de kwaliteit van de gekalibreerde cumulatieve neerslagbeelden voor dit gebied.

De kwaliteit van de kalibratie van cumulatieve neerslagbeelden kan worden verhoogd door één of meerdere neerslagmeters in het beheersgebied te plaatsen en de metingen mee te laten nemen in het kalibratieproces. Een grote verbetering in de nauwkeurigheid van de kalibratie vindt vooral plaats doordat radarbeelden bij extreme neerslag grotere afwijkingen weergeven t.o.v. de werkelijk gevallen neerslag. Juiste deze extremen zijn van grote invloed op het peil- en rioolbeheer.

DTN verzorgt de levering en installatie van een zelfstandig automatisch neerslagmeetstation aan gemeenten en waterschappen. Ook is het mogelijk om een neerslag(disdro)meter op een aparte mast te koppelen aan een gladheidsmeldsysteem van een wegbeheerder. Na installatie van de neerslagmeter worden de meetwaarden draadloos naar DTN  verstuurd.

De meetwaarden worden bewaard en verwerkt in het huidige kalibratieproces van de cumulatieve neerslagbeelden. De gekalibreerde cumulatieve neerslagwaarden zijn dan digitaal beschikbaar voor verwerking in uw beslissingsondersteunend systeem.

Voor meer informatie over levering en installatie van een neerslag(disdro)meter kunt u kontakt opnemen met DTN: Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com