Neerslagexpertise

Historische gegevens
DTN kan u van alle KNMI waarnemingsstations weergegevens uit het verleden leveren. Met deze officiŽle waarnemingen beschikt u over betrouwbare en rechtsgeldige historische weersinformatie. Historische weergegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij onderzoek of het afhandelen van schadeclaims.
Ook kan een gespecialiseerde meteoroloog een expertise maken voor een door u opgegeven locatie of gebied. Aan de hand van de beschikbare weersinformatie en officiŽle meetgegevens ontvangt u een rapport met een geÔnterpreteerde beschrijving van de weersituatie van de door u opgegeven periode.
Wij kunnen u de gegevens geprint aanleveren per e-mail in een Excel bestand of per post.

Neerslagexpertise
U kunt een neerslagexpertise laten opmaken van een specifieke lokatie waar overvloedige neerslag is gevallen. De meteoroloog zal dan onderzoek naar de weersinformatie van de aangevraagde periode en hiervan een expertise opstellen, bestaande o.a. uit een beschrijving van de buien-ontwikkeling, een overzicht van het aantal millimeters neerslag dat gevallen is en illustraties van de neerslagradar waarbij ingezoomd is op de betreffende lokatie. DTN kan u de beelden van de neerslagradar ook als film aanleveren.

De waarnemingen die voor neerslagexpertises worden gebruikt zijn afkomstig van officiŽle waarnemingsstations en in geval van claims of schade dus ook rechtsgeldig.

Voor uitgebreide informatie over het verkrijgen van historische gegevens of een expertise kunt u contact opnemen met DTN; Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com