Dataleveringen

DTN levert aan veel waterschappen en gemeenten weersinformatie, welke direct in diverse beheersysteem kunnen worden ingelezen. Deze data-informatie verloopt geheel automatisch en geeft de peilbeheerder goed inzicht in de historische en verwachte weerssituatie voor het beheersgebied.

Voor automatische dataleveringen met neerslaggegevens wordt uw beheersgebied in een raster verdeeld van 1 x 1 km (pixel). Voor elk afzonderlijk pixel wordt de neerslagsom geleverd.

De neerslagsom bestaat uit opgetelde radarbeelden per pixel in een bepaalde periode en geven beeld van de totale hoeveelheid gevallen neerslag in een beheersgebied.
Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van de neerslagsom kan worden verhoogd door calibratie van de neerslagbeelden met meetgegevens van lokale regenmeters. Meteo Consult calibreert de neerslagsom aan de hand van metingen van officiėle KNMI- waarnemingsstations.

Elk uur zijn er gecalibreerde neerslagbeelden beschikbaar van uw beheersgebied die rechtstreeks in uw CAW-systeem verwerkt kunnen worden.

Voor uitgebreide informatie over het krijgen van automatische dataleveringen kunt u contact opnemen met DTN; Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com