Neerslag.nl

DTN heeft zich gespecialiseerd in diensten ter ondersteuning van het waterbeheer, met een combinatie van kennis op het gebied van peilbeheer en meteorologie. Op de speciaal voor waterbeheer opgezette website www.neerslag.nl, kan specifieke weersinformatie voor uw beheersgebied worden weergegeven, inclusief weergave van cumulatieve neerslaggegevens.

Met een abonnement op www.neerslag.nl bent u dag en nacht op de hoogte van de weersverwachting voor uw beheersgebied. Deze specifieke op waterbeheer toegespitste weersverwachting wordt opgesteld door een team van zeer ervaren en in waterbeheer gespecialiseerde meteorologen. Zij hebben 24 uur per dag vanuit de weerkamer in Wageningen zicht op de actuele en verwachte weersomstandigheden voor elk beheersgebied.

De toegang is geregeld via een abonnement met gebruikersnaam en wachtwoord. Een groot voordeel van deze dienstverlening is dat u geen software hoeft te installeren. Hierdoor kunt u heel eenvoudig inloggen vanaf uw thuissituatie, kantoor of vanaf een gemaal in uw beheersgebied.

Na inloggen op www.neerslag.nl wordt direct de weersverwachting voor uw beheersgebied gepresenteerd in een tekst met overzichtelijke tabel met de uurlijkse verwachtingen voor de komende 36 uur. Elementen als (cumulatieve) neerslaghoeveelheid, neerslagkans, neerslagvorm, temperatuur, dauwpunt, relatieve luchtvochtigheid en windkracht en -richting worden overzichtelijk weergegeven. Hierbij wordt duidelijk aangegeven (in kleur en tekst) wanneer er bijzondere weersomstandigheden voor het waterbeheer gaan ontstaan.

De informatie wordt tevens in grafieken gepresenteerd met bijvoorbeeld een grafiek met de neerslaghoeveelheid en neerslagkans. Dan ziet u snel of de kans groot is op extreme neerslag in uw regio. De tabel en de grafiek worden ieder uur vernieuwd, zodat u op elk moment van de dag op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Voor uw planning van de werkzaamheden vindt u de lange termijnverwachtingen (15-30 dagen verwachting) met gegevens over de te verwachte weersomstandigheden.

Naast de weersverwachting in tabel en grafiek worden ook belangrijke weersinformatie voor het waterbeheer gepresenteerd zoals diverse soorten actuele en verwachte neerslagbeelden (waarbij zelfs de neerslagsoort te zien is), satellietbeelden en verschillende weerkaarten.

Een meteoroloog kan de dienstdoende peilbeheerder ondersteuning vanuit de weerkamer geven door het geven van de actuele weersverwachtingen voor het beheersgebied.

Voor uitgebreide informatie over de dienstverlening voor het water- en rioolbeheer kunt u contact opnemen met DTN; Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com