Bewaking

DTN kan het monitoren van extreem weer van u overnemen. Onze meteorologische dienst bewaakt dan 24 uur per dag of de verwachtingen voor uw locatie of regio de door u aangegeven kritische waarde bereikt.
Voor verschillende afnemers bewaakt DTN bijvoorbeeld gladheid, extreme neerslaghoeveelheden, onweer, mist en hoge windsnelheden.. Bij overschrijding van een vooraf besproken limiet wordt u telefonische gewaarschuwd wordt zodat bijtijds maatregelen genomen kunnen worden.
 
Extreme neerslaghoeveelheden
Voor een toenemend aantal waterschappen worden extreme neerslaghoeveelheden bewaakt. In overleg met het waterschap worden criteria vastgesteld waarbij het waterschap gewaarschuwd moet worden. Bijvoorbeeld bij een verwachte neerslaghoeveelheid van 20 mm of meer in meer dan 6 uur tijd of 40 mm in 24 uur tijd, wordt contact opgenomen met het waterschap waarin deze neerslagsommen worden verwacht. Over het algemeen is de termijn van waarschuwen 24 uur voordat deze neerslag zal optreden. In overleg worden de criteria soms tijdelijk aangepast, bijvoorbeeld wanneer er al veel neerslag is gevallen.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de geografische eigenschappen van ieder waterschap. Zo is de situatie bij Limburgse waterschappen, in het stroomgebied van de Maas, anders dan in het lager gelegen Delfland en zorgen noordwestenwinden in Zeeland en Friesland voor opstuwing vanuit zee waardoor het lozen bemoeilijkt wordt. De waarschuwing wordt telefonisch gegeven en per e-mail bevestigd.

Voor uitgebreide informatie over bewaking van extreme neerslag kunt u contact opnemen met DTN ; Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com