E-mail

Elke dag ontvangt de peilbeheerder in de middag een e-mail van DTN met de regionale weersverwachting. De peilbeheerder wordt daarmee actief op de hoogte gesteld van de te verwachten weersomstandigheden in het beheersgebied.
De weersverwachting kan tegelijkertijd naar meerdere e-mailadressen verstuurd worden en kan (automatisch) gearchiveerd worden. Aan de hand van dit archief kan de verwachte weersituatie altijd weer geraadpleegd worden, bijvoorbeeld bij onderzoek na calamiteiten.
Aan de hand van de e-mail kan de peilbeheerder besluiten of het noodzakelijk is om de verdere weersontwikkelingen te volgen via Weerbeeld of www.neerslag.nl.

Erg duidelijk zijn de specifieke kleuren waarmee op eenvoudige wijze de situatie van de wegdekomstandigheden worden weergegeven.

Voor uitgebreide informatie over het toesturen van de dagelijkse weersinformatie via e-mail kunt u contact opnemen met DTN; Tel. (0317) 399 800 of customerservices@DTN.com